TMGDK Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade etmektedir.

TMGD Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından açılan sınavda başarılı olduktan sonra yine aynı kurum tarafından yetkilendirilmiş kişiyi ifade etmektedir.

Kimler TMGD/TMGDK Hizmeti Almak Zorunda?

Tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmek veya yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’ndan (TMGDK) hizmet almakla yükümlüdürler.

Tüm bunlarla birlikte işletmeler istihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla yükümlüdürler.

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesisleri,

Tehlikeli madde gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliği kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler de tebliğ kapsamına alınmıştır.

Mevzuatın AB müktesebatına uyumlaştırılması ve değişen iş ve ysal düzenlemelerle birlikte yeni meslek alanları ve çalışma sahaları ortaya çıkıyor. Bu mesleklerden birisi de son günlerde oldukça cazip hale gelen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’nın asıl görevi, bir şirketin yöneticisinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmak olup ayrıca bir çok önemli yükümlülüğü ve görevi var.

Türkiye, Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (yani ADR Anlaşmasına) taraf olmuştur. ADR anlaşması paralelinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı sektörüne pek çok yenilikler getirmiştir. Yönetmelik ile tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınması amaçlanmıştır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 22.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup çevresel etkileri yüksek olan maddelerin bulunduran işletmelere önemli yükümlülükler getirilmiştir. Böylece bu tür işletmelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu getirilmiştir. Yine 19 Nisan 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de yeni düzenlemeler yapılmıştır.